Всеукраїнські літні наукові школи та експедиції Національного центру Малої академії наук України на базі MANLAB.CAMP

 

Всеукраїнські літні наукові школи та експедиції є однією з форм організації позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму, головною метою яких є залучення обдарованої учнівської молоді до пошукових, дослідницьких і експериментальних робіт у різних галузях науки, техніки й виробництва, поглибленого вивчення профільних дисциплін та задоволення потреб у професійному самовизначенні.

На сьогоднішній день при частковому завершенні зведення необхідних площ комплексу MANLAB.CAMP та наявності відповідного лабораторного обладнання маємо можливість забезпечувати високий рівень навчання за основними науковими напрямами: науково-технічний, хіміко-біологічний, фізико-математичний, історико-краєзнавчий, філологічний, журналістики, астрономії, мистецтвознавства тощо.

Всеукраїнські літні школи зазвичай організовують свою діяльність на виконання державного замовлення, але також передбачена можливість організації їх за запитами учнівських і педагогічних колективів за підтримки вищих навчальних закладів, наукових установ і організацій України, а також за ініціативи зацікавлених сторін із-закордону.

Інформація про проведення Всеукраїнських літніх шкіл розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України, НЦ МАНУ, Міжнародного науково-креативного MANLAB.CAMP.


Наше бачення пріоритетних завдань

• підтримка інтелектуально обдарованої молоді задля створення умов для реалізації їх творчих, інтелектуальних потреб
формування базових дослідницьких компетентностей учнів і студентів у процесі експериментальної,  навчально-пошукової, науково-дослідницької, дослідницько-конструкторської, винахідницької та творчої діяльності
формування гармонійно розвиненої, інтелектуальної, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої особистості
залучення учнів і студентів до самоосвіти та самовдосконалення
сприяння зростанню в суспільстві престижу науково-дослідницької діяльності учнів і студентів, авторитету їх педагогічних і наукових керівників
пошук нових форм, методів і моделей організації науково-дослідницької діяльності учнів і студентів

 

Хто може стати вихованцем Всеукраїнських літніх шкіл MANLAB.CAMP

Matematiki-1600x624 учні (вихованці) 9–10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів і студенти (слухачі) вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації – кандидати в дійсні члени та дійсні члени Національного центру Малої академії наук України (НЦ МАНУ), які виявляють високий рівень підготовки з базових дисциплін та мають успішний досвід дослідницької роботи
педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники навчальних закладів і наукових установ та інші фахівці, залучені до організації навчально-виховного процесу у Всеукраїнських літніх школах
куратори груп, які призначаються з числа педагогічних працівників  НЦ МАНУ

 

Що ми гарантуємо нашим вихованцям

• самостійно обирати теми наукового дослідження
• поглиблене викладання базових навчальних дисциплін
• участь в заходах дослідницько-експериментального напряму різних рівнів, які організовує НЦ МАНУ
• можливість виконувати наукові роботи відповідно до укладених угод НЦ МАНУ із базовими закладами та установами
• користуватися матеріально-технічною базою НЦ МАНУ, лабораторіями MANLAB.CAMP
• користуватися матеріально-технічною, науковою, бібліотечною базою наукових установ, вищих навчальних закладів, з якими НЦ МАНУ має укладені угоди
• повноцінне триразове харчування під час перебування на навчанні
• кваліфіковану медична допомога в разі захворювання або травмування під час навчання

 

Що ми гарантуємо залученим фахівцям

• самостійно обирати науково та педагогічно обґрунтовані форми та методи роботи з учасниками відповідно до основних завдань Всеукраїнських літніх шкіл
• вносити керівництву НЦ МАНУ пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу у Всеукраїнських літніх школах
• подавати на розгляд керівництву НЦ МАНУ пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учнів
• удосконалювати навчальні плани та програми роботи у Всеукраїнських літніх школах
• повноцінне триразове харчування під час навчання
• кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування під час навчання
• різні форми соціального та матеріального заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань

 


Навчально-виховний процес у Всеукраїнських літніх школах здійснюється відповідно до навчальних планів і програм, які розробляються з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей учасників, їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи та інших форм роботи, передбачених положеннями НЦ МАНУ.

 

Які форми організації навчально-виховного процесу ми вважаємо ефективними

• індивідуальна, самостійна, групова  робота
• лекційні заняття відповідно до обраного напрямку наукової роботи, теми
• практичні та лабораторні заняття під наглядом наших фахівців
• індивідуальні консультації
• навчально-тематичні експедиції та культурно-мистецькі екскурсії
• інтелектуальні організаційно-масові заходи на території комплексу MANLAB.CAMP так і поза його межами
• контрольні заходи – контрольна робота, опитування, тестування, тощо
• зустрічі з видатними вченими, діячами науки, освіти, культури, обміни досвідом, тощо
• активний відпочинок під час навчання, спортивні заходи, тощо
 

 

для отримання додаткової інформації напишіть нам

 mail
share
keyboard_arrow_up