Logo_
Місце зосередження науково-дослідницьких лабораторій з сучасним обладнанням для проведення навчальних досліджень в очному та дистанційному режимах.

 

Наші учні мають безпосередній доступ до обладнання світових брендів!*

image_gallery PHYWE  download

 

* обладнання лабораторій MANLAB.CAMP відповідає останнім світовим стандартам у навчальному та науковому планах, яке підібране відповідно до напрямків науково-дослідницької роботи комплексу.

 

Фізична лабораторія


Для вивчення механічних хвильових явищ використовується стробоскопічна хвильова ванна, що дає можливість дослідити капілярні хвилі. Окрім того присутні комплекти навчального обладнання для проведення лабораторних робіт з фізики, хімії та біології серії «Intertess» та мобільна цифрова лабораторія «NOVA5000».


 

Механіка

1. Набір устаткування для проведення демонстраційних експериментів по розділу фізики – Статика
2. Установка лабораторна “Машина Атвуда” ФМ-11М
3. Набір устаткування для вивчення хвильових властивостей речовини
4. Генератор зовнішніх коливань для хвильового резервуара
5. Закони гіроскопа
6. Трек для вивчення законів кінематики і динаміки
7. Терези “AXIS” ADG 200 IІІ кл.
8. Секундомір електронний цифровий 43752-У
9. Цифровий вимірювач сили звука Mastech MS6700
10. Далекомір Mastech MS6450
11. Кишенькові електронні ваги YF-W5
12. Крильчатий анемометр – UNI-T UT362
13. Лазерний далекомір BOSCH GLM 250 VF Professional (в комплекті штатив BS-150)
14. Підлогові лабораторні ваги ТВЕ-50-1
15. Tахометр UT372
16. Цифровий фото тахометр DT2234B
17. Тахометр DT-2235B
18. Блок електронний ФМ-1/1
20. Установка для вивчення власних коливань струни ФПВ-04
21. Установка для вивчення звукових хвиль ФПВ-03
22. Установка лабораторна “Зіткнення куль”  ФМ-17М
23. Установка для вивчення хвильових явищ на поверхні води ФПВ-02
24. Установка лабораторна “Гіроскоп” ФМ-18М
25. Установка лабораторна “Маятник Максвела” ФМ-12М
26. Установка лабораторна “Маятник універсальний” ФМ-13М
27. Установка лабораторна “Маятник Обербека” ФМ-14М
28. Установка лабораторна “Маятник похилий”ФМ-16М
29. Установка лабораторна “Модуль Юнга та модуль зсуву” ФМ-19М
30. Учбовa випробувальнa машинa  МИ-40КУ
 
Термодинаміка
 
1. Дистанційний вимірювач температури (пірометр) Mastech MS6540B
2. Інфрачервоний пірометр UNI-T UT305C
3. Цифровий пірометр MS6530
4. Tепловізор Fluke Ti9
5. UT325 Цифровий термометр
6. Вискозиметр капиллярный ВПЖ-1
7. Психрометр М-34 аспіраційний


Електродинаміка

1. Набір устаткування для проведення демонстраційних експериментів по розділу фізики – Електрика й Магнетизм з додатковими пристосуваннями
2. Генератор Ван де Граафа
3. Мегаомметр UT501
4. Елемент Пельтьє
5. Цифровий мультиметр UNI-T UT70A
6. Набір щупів PRZEW-POM-1
7. Осциллограф UT81B
8. Універсальний генератор сигналів Rigol DG1022
9. Вимірювач демонстраційний аналоговий ИД-2
10. Демонстраційний мультиметр з цифровим відліком ФД
11. Лабораторний стенд “Вивчення діелектричної проникності та діелектричних втрат в твердих діелектриках” МВ-004
12. Мікрокулонометр 43701.2
13. Пікофарадометр цифровий 43751-У
14. Мілівеберметр 43702-У
15. Лабораторний стенд “Вивчення електричної міцності твердих діелектриків” МВ-002
16. Лабораторний стенд “Вивчення питомих електричних опорів твердих діелектриків” МВ-003
17. Набір демонстраційних пристроїв “Силові лінії електричного поля різних систем зарядів” ФДЭ-010М
18. Установка демонстраційна “Електричне поле біля поверхні провідника” ФДЭ-012М
19. Установка демонстраційна “Електромагнітна індукція. Індуктивність і ємність в контурі змінного струму” ФДЭ-003М
20. Установка демонстраційна “Електромагнітне підвішування” ФДЭ-006М
21. Установка демонстраційна “Залежність опору від температури” ФДЭ-014М
22. Установка демонстраційна “Конденсатор універсальний розсувний. Досліди по електростатиці” ФДЭ-011М
23. Установка демонстраційна “Котушки Гельмгольца” ФДЭ-022М
24. Установка демонстраційна “Петля гістерезису феромагнетиків” ФДЭ-001М
25. Установка демонстраційна “Струми Фуко” ФДЭ-005М
26. Установка демонстраційна “Точка Кюрі” ФДЭ-002М
27. Установка демонстраційна “Трансформатор Томсона” ФДЭ-027М
28. Установка для вивчення електростатичного поля методом моделювання ФПЭ-31
29. Установка для дослідження горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі ФПЭ-30
30. Цифровий осцилограф ATTEN ADS2202CA
31. Платформа NI ELVIS 2 (Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite, навчальна лабораторна станція віртуальних приладів)


Оптика


Серед всієї різноманітності функціонального обладнання є й комплект лазерної оптики, який дозволяє вивчити ефекти хвильової та квантової оптики. Для досліджень використовується комплект вимірювальних датчиків «Cobra 3» та «Cobra 4», що є найсучаснішими на сьогоднішній час навчально-вимірювальними приладами.


1. Набір устаткування для проведення демонстраційних експериментів з оптики
2. Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт експериментів з хвильової оптики
3. Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт експериментів з геометричної оптики
4. Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт з оптики і ядерної фізики
5. Універсальна установка “Cobra 3 та 4” з лазерної допплерівської анемометрії
6. Комплект оптичного обладнання “Світло” ФПВ-05
7. Люксметр + УФ-Радіометр “ТКА-ПКМ”
8. Цифровий люксметр Mastech MS6610
9. Гоніометр Г5М


Атомна та ядерна фізика


Для вивчення світу елементарних часток у лабораторних умовах діє єдина в Україні дифузійна камера, яка орієнтована на реєстрацію природної радіоактивності та дозволяє вивчати треки часток їх властивості та взаємодію. Дані про треки часток реєструються на відео та доступні на web-ресурсі MANLAB лабораторії, в розділі “Експеримент online“.
А ще в лабораторії є унікальна рентгенівська камера, яка дозволяє вивчити властивості рентгенівських променів повторити класичні експерименти та відкриття, удостоєні Нобелівською премією та вивчати склад речовини різноманітних зразків.


 
 
1. Рентгенівська установка PHYWE XR 4.0 X-ray expert unit
2. Дифузійна камера
3. Модель абсолютно чорного тіла ФДСВ-07
4. Спектрометр навчальний СУ-1
5. Установка для вивчення p-n переходу ФПК-06
6. Установка для вивчення абсолютно чорного тіла ФПК-11
7. Установка для вивчення ефекту Холла в напівпровідниках ФПК-08
8. Установка для вивчення зовнішнього фотоефекту ФПК-10
9. Установка для вивчення бета-радіоактивності ФПК-05
10. Установка для вивчення космічних променів ФПК-01
11. Установка для вивчення роботи газового лазера ФДСВ-12
12. Установка для вивчення та аналізу гамма-радіоактивних елементів ФПК-13
13. Установка для вивчення температурної залежності електропровідності металів і напівпровідників ФПК-07
14. Радіометр-дозиметр РКС-01 “СТОРА”
15. Установка для вивчення тонкої структури спектральної лінії ртуті і спектру парів натрію ФДСВ-03
16. Установка для вивчення фотодіода і світлодіода ФДСВ-05
17. Установка ФПК-03
18. Установка для визначення резонансного потенціалу методом Франка і Герца ФПК-02
19. Установка для демонстрації випромінювання темного і світлого тіла з однією температурою ФДСВ-06
20. Установка для демонстрації досліду Франка і Герца ФДСВ-01
21. Установка для демонстрації ефекту Пельтьє ФДСВ-04
22. Установка для демонстрації ефекту Холла ФДСВ-02
23. Установка для демонстрації зовнішнього фотоефекту ФДСВ-11
24. Установка для демонстрації термоелектрики ФДСВ-08
25. Джерело живлення з набором спектральних трубок ШПЛ-19


Відновлювальні джерела енергії

1. Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт

 

Хімічна лабораторія

Загального призначення

1. Рефрактометр ІРФ-454Б2М
2. Спектрофотометр ULAB 102UV
3. Баня LOIP LB-224
4. Ваги аналітичні AXIS ANG100
5. Віскозиметр ЕАК-1 М
6. Лічильник аероіонів Сапфір-3М
7. Магнітна мішалка ПЕ-6110М
8. Терези лабораторні PS 1000С1
9. Пристрій для сушіння лабораторного посуду ПЕ-2000
10. Універсальний шейкер LS-120
11. Вакуумні насоси НВР
12. Універсальний полярограф ЕКОТЕСТ-ВА
13. Витяжна шафа ШВ-18
14. Центрифуга лабораторна ЦЛУ-1 ОРБІТА
 

Експериментальні комплекти

 
1. Уніфікований клас-комплект для лабораторних робіт «ЕХБ» (екологія, хімія, біологія)
2. Система TESS (PHYWE) – Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт з органічної, неорганічної хімії
3. Система TESS (PHYWE) Box 4 Chemistry of Polymers – Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт з теми – Полімери
4. Система TESS (PHYWE) – Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт з харчової хімії
5. Посуд для проведення лабораторних і практичних робіт з хімії

Біологічна лабораторія


Для лабораторних досліджень з біології також є в розпорядженні екологічні міні комплекси для вирощування рослин у контрольованих кліматичних умовах.Загального призначення

1. Ламінарний бокс БАВп-01 ламінарії-С
2. Мікротом заморожуючий МЗ-2
3. Термостат електричний сухоповітряний ТС-180 СПУ
4. Мікроскоп бінокулярний Sunny xs
5. Мікроскоп Ulab XSP-146T
 

Експериментальні комплекти

 
1. Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт з біології рослин (PHYWE).
2. Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт з мікроскопії (PHYWE).
 

Мінералогічна лабораторія

Геологічна розвідка

1. Грунтовий металошукач Garrett EuroACE
2. Металошукач GTI 2500 Supreme Package
3. Георадар EASYRAD GPR
4. Лазерний далекомір Bresser 4×21/800m
5. Лазерний рівень Bosch PCL 10 SET
6. Система пробовідбірні СП-2
7. Пробовідбірник грунту-бур
8. Мікроскоп XS-6320 Міцромед
 

Моніторингові системи

1. Eндоскоп Laserliner VideoFlex
 

Навігаційні системи

 1. Навігатор Garmin Dakota 20

Астрономічна лабораторія


Для проведення астрономічних спостережень у лабораторії є комп’ютеризований мобільний телескоп «Celestron» з апетурою 230 мм та декілька астрономічних біноклів.Телескопи

1. Телескоп CELESTRON ADVANCED C9.25-SGT XLT
2. Сонячний телескоп Coronado SolarMax II 60мм
3. Barska Gladiator 25-125×80 Zoom
 

Аксесуари

1. Обсерваторія MOD-XL5
2. Портативний джерело живлення Celestron Power Tank 17
3. Камера QHY 8L
4. Набір окулярів Celestron
5. Внеосевий гід Radal Guider
6. Камера Celestron NexImage
7. Камера Imaging Source DBK 21AU618.AS
8. Противоросник Celestron C9
9. Біновьювер Sky-Watcher SK01800
10. Універсальний фотоадаптер Konus для під’єднання цифрових камер
11. Т-кільця
 

Планетарій

 1. Астро-планетарій Bresser Delux
share
keyboard_arrow_up